Schade door andere/u

schade door andere schade veroorzaakt tegenexpert prive expert

Uw polis « Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin » of « Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven », meest bekend onder de naam « Familiale Verzekering », is een aansprakelijkheidsverzekering die uw aansprakelijkheid t.o.v. anderen dekt. Ook in de familiale verzekeringen is meestal rechtsbijstand voorzien.

Wanneer u zelf schade lijdt, kan u deze verhalen op de aansprakelijke tegenpartij via een eigen gekozen expert, tegenexpert of privé expert. Eveneens kan u beroep doen op een eigen gekozen tegenexpert of privé expert indien een andere partij de kostprijs voor schade aan u verhaalt.

Via de rechtsbijstand van uw familiale verzekering staan wij u ook bij indien u schade heeft ten gevolgen van werkzaamheden  die zijn uitgevoerd door anderen in uw straat om leefomgeving.
Dit door aannemers: wegenwerken, rioleringswerken, afbraakwerken enz…
Of door buren: vallen van bomen, omwaaien van schuttingen, beschadigen door snoeiwerk enz..

Tegenexpertise berekent ook de mogelijke “gevolgschade”, iets wat uw verzekering vaak vergeet.

Via de rechtsbijstand van uw familiale verzekering staan wij u ook bij indien u schade heeft ten gevolgen van werkzaamheden  die zijn uitgevoerd door anderen in uw straat om leefomgeving.
Dit door aannemers: wegenwerken, rioleringswerken, afbraakwerken enz…
Of door buren: vallen van bomen, omwaaien van schuttingen, beschadigen door snoeiwerk enz..

Wat verzekert de familiale verzekering?

De familiale verzekering beschermt je burgerlijke aansprakelijkheid, als je in de privé sfeer schade veroorzaakt aan derden. Daarom wordt dit ook de burgerlijke aansprakelijkheid genoemd. Als je een familiale verzekering hebt genomen, wordt de schade die je toebrengt aan derden vergoed door je verzekeraar.

De familiale verzekering is niet verplicht maar kan wel enorm nuttig zijn. Als je bijvoorbeeld even niet oplet en je hond de straat oversteekt en een ongeval veroorzaakt, dan kan je beroep doen op de familiale verzekering.

Rechtsbijstand

De familiale verzekering omvat ook een gedeelte rechtsbijstand. Dankzij je familiale verzekering kan je beroep doen op een advocaat of ons als uw privé expert die je vrij mag kiezen. Hierbij moet het om een geschil gaan dat verband houdt met de burgerlijke aansprakelijkheid. Indien je voor de rechtbank moet verschijnen door een schadegeval heb je recht op gratis rechtsbijstand. Indien iemand via een minnelijke procedure schade claimt ten opzichten van u, heeft u recht op een zelf aangestelde expert of privé expert.

Als u zelf slachtoffer bent geworden van schade heeft u ook recht op een eigen expert.

Advies expert

Sommige verzekeraars leggen beperkingen op de rechtsbijstand zoals een advocaat uit hetzelfde rechtsgebied. Meestal bieden verzekeraars de mogelijkheid om een privé expert in te schakelen om te adviseren rond het schadegeval.  De expert onderzoekt dan de omstandigheden en gevolgen van de schade en maakt een correcte inschatting.

Contacteer ons gratis voor onze aanstelling bij uw rechtsbijstandverzekeraar op het nummer 0800 62, 860, via ons contactformulier  of chat met een van onze medewerkers.