Rechtsbijstand

Kosteloos beroep doen op een prive expertise via uw rechtsbijstand? Vaak kan dit door gebruik te maken van de rechtsbijstand die vaak bij je verzekering wordt afgesloten of die je ook apart kan afsluiten. We schetsen de meest voorkomende situaties hieronder:

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en informatie. Wij informeren u of wij via uw rechtsbijstandsverzekeraar gratis kunnen optreden om uw belangen te verdedigen.

Via uw brandpolis

Wanneer u de waarborg « Rechtsbijstand » in uw brandpolis heeft onderschreven kan u, meestal zonder kosten, beroep doen op uw eigen schade expert.

Via een afzonderlijke rechtsbijstandspolis

Wanneer u een afzonderlijke rechtsbijstandspolis heeft onderschreven bij een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij (bv. DAS, ARAG, Euromex, Lar,  …), zijn de kosten van uw eigen schade expert veelal gedekt.

De rechtsbijstandsverzekeraar.

 • Wist u dat de meest voorkomende tussenkomst van een privé-expert, of tegenexpert betrekking
  heeft om een correcte schadebegroting te krijgen van je eigen brandverzekering of
  woningverzekering? Wist u dat deze diensten vaak vergoed worden door uw
  rechtsbijstandsverzekeraar?
 • Wist u dat u steeds via de rechtsbijstandsverzekeraar van je familiale verzekeraar kosteloos
  beroep op onze diensten kan doen als uw eigen persoonlijke privé expert als u schade heeft
  veroorzaakt aan goederen van anderen, of heeft geleden door anderen natuurlijke personen?
 • De rechtsbijstand bij sommige brandverzekeringen zijn totaal nutteloos!
  Informeer u bij het afsluiten van je rechtsbijstandsverzekeringscontract.
  Ons advies: kies altijd een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar die geen banden
  heeft met je gekozen brand-, woon-, wagen- en familiale verzekering.

Via uw familialepolis

Uw polis « Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin » of « Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven », meest bekend onder de naam « Familiale Verzekering », is een aansprakelijkheidsverzekering die uw aansprakelijkheid t.o.v. anderen dekt. Ook in de familiale verzekeringen is meestal rechtsbijstand voorzien. Wanneer u zelf schade lijdt, kan u deze verhalen op de aansprakelijke tegenpartij via een eigen gekozen expert, tegenexpert of privé expert. Eveneens kan u beroep doen op een eigen gekozen tegenexpert of privé expert indien een andere partij de kostprijs voor schade aan u verhaalt.

Contacteer ons gratis voor vrijblijvend advies op het nummer 0800 62, 860, via ons contactformulier  of chat met een van onze privé experten.