Inbraak

inbraak tegenexpertise diefstal prive expert
Wat is inbraak ?

Diefstal kan vaak enkel en alleen maar ontstaat als vreemde zich toegang verschaffen tot uw persoonlijke leefwereld of woning. De schade die voortvloeit door deze handelingen noemt men in vaktermen “inbraak”of “braakschade”.

Wat is diefstal? Klik hier voor meer informatie

Ter verduidelijking: inbrekers richten vaak vernielingen aan tuinafsluitingen,hekken,ramen en deuren. De brandpolis dekt via haar basiswaarborgen wel schade die veroorzaakt is door braak-of inbraakschade maar niet de gestolen voorwerpen zelf. Voor uw inboedel dient u een aparte verzekering af te sluiten.Via deze weg kan u toch de schade aan je raamwerk, deuren en afsluitingen recupereren.

Let op: Verzekeraar dwingen verzekerde tot samenwerking met de geprefereerde partner van de verzekering voor de herstellingenwerken aan je deuren,ramen of hekwerk. Vaak kiezen zij voor lapmiddelen en is er geen oog voor gevolgschade. U bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden. U neemt best contact op met Tegenexpertise zodat u krijgt waar u recht op heeft.

98% van de schadevergoedingen, op het gebied van schade door inbraakschade worden door onze inspanningen uiteindelijk correct vergoed. Tegenexpertise berekent ook de mogelijke “gevolgschade”, iets wat uw verzekering vaak vergeet.

Verder staan wij garant voor:

  • Wij maken samen met u maken een 100% onafhankelijke, gedetailleerde verliesstaat van de opgelopen zichtbare schade en de verborgen schade.
  • Wij informeren u over dringende en dwingende maatregelen en mogelijkheden tot het afschermen van uw woning.
  • Wij onderzoekenuw schade-dossier, uw polisvoorwaarden en uw bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract met alle onderschreven waarborgen en gaan voor een correcte vergoeding.
  • Wij maken een afspraak met de aangestelde expert en/of inspecteur door uw verzekering.
  • Wij verdedigen uw dossier en hebben oog voor uw rechten en belangen.
  • Wij zijn aanwezig bij alle noodzakelijke tegensprekelijke expertises ten op zichtte van de aangestelde expert door uw verzekeringsmaatschappij.
  • Wij streven naar minnelijke, snelle en maximale schadevergoeding.
  • Wij blijven tot uw beschikking tot uw dossier is afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij of indien noodzakelijk de gerechtelijke procedure.

Contacteer ons gratis voor vrijblijvend advies op het nummer 0800 62, 860, via ons contactformulier  of chat met een van onze medewerkers.