Bedrijfsschade

bedrijfsschade tegenexpertise prive expert tegenexpert

 

Wanneer uw bedrijf getroffen wordt door brand of andere schade, moet u rekening houden met ingrijpende inkomstenderving, naast de schade aan uw gebouw en inventaris. Vaste lasten, zoals salarissen en afschrijvingen, blijven doorgaan. Deze vorm van geleden schade noemen we “bedrijfsschade”

Tegenexpertise  “team bedrijfsschade”  heeft zich gedurende de laatste decennium  gespecialiseerd om op te treden als bedrijfsschade-expert aan de zijde van de schadeleider.

Onze werkzaamheden bestaan, naast het adviseren en begeleiden van bedrijfsleiders tot het berekenen van de effectieve kostprijs van de bedrijfsschade.

Bedrijfsschadedekking is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade.
De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de schade.

Onze experten stellen de schade en oorzaak vast. Tegenexpertise berekent ook de mogelijke “gevolgschade”, iets wat uw verzekering vaak vergeet.

Verder staan wij garant voor:
  • Wij stellen de schade vast en gaan op zoek naar de oorzaak.
  • Indien noodzakelijk stellen wij de verantwoordelijke derde aansprakelijk voor de opgelopen schade.
  • Wij maken 100% onafhankelijk, een gedetailleerde, becijferde samenvatting van de opgelopen schade inclusief de bedrijfsschade.
  • Wij informeren u over dringende en dwingende maatregelen.
  • Wij onderzoeken uw dossier, polisvoorwaarden, uw bijzondere voorwaarden van uw contract door met alle onderschreven waarborgen.
  • Wij maken een afspraak met de aangestelde expert en/of inspecteur door uw verzekering.
  • Wij verdedigen uw dossier en hebben oog voor uw rechten en belangen.
  • Wij zijn aanwezig bij alle noodzakelijke tegensprekelijke expertises ten op zichtte van de aangestelde expert door uw verzekeringsmaatschappij of derde.
  • Wij streven naar minnelijke, snelle en maximale schadevergoeding.
  • Wij blijven tot uw beschikking tot uw dossier is afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij of indien noodzakelijk de gerechtelijke procedure.

Ons team gaat 100% voor tevredenheid en een correcte oplossing.

Contacteer ons gratis voor vrijblijvend advies op het nummer 0800 62, 860, via ons contactformulier  of chat met een van onze tegenexperten.