Een prive expert of tegenexpert: hoe werkt dat?

Een privé expert of tegenexpert

Schade is vervelend. U betaalt jaarlijks uw verzekering om uzelf hier tegen te beschermen. Als u schade heeft verwacht u zo snel mogelijk een oplossing en correct vergoed te worden. Dat begrijpen wij bij Tegenexpertise maar al te  goed. Daarom schakelt u bij elk schadegeval best een  eigen privé expert in.

Wij hebben onze eigen experten in huis

Een schade-expert of privé expert is iemand die bekijkt hoe groot de schade is en hoe de schade is ontstaan. Tegenexpertise schakelt een team van experten in om uw schadegeval te begroten. Deze privé experten komen altijd bij u ter plaatsen kijken om uw schade en mogelijke gevolgschade op te sporen. Na een grondig onderzoek van uw schade en verzekeringspolissen maken wij een accuraat en onafhankelijk schadeverslag.

De expert van de verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen agenda

Uw verzekering wilt/heeft een eigen expert aangesteld om uw schade te begroten. Ervaring leert ons dat schade vaak wordt geminimaliseerd, door de verzekeringsmaatschappijen en door de aangestelde experten (want dat is goedkoper voor de verzekering).

Soms worden verzekerde zelfs onder druk gezet om akkoord te gaan met het voorstel van de verzekering. Uit angst om helemaal niet te worden uitbetaald, vaak al blij dat ze “iets” krijgen van de verzekering.

Bij Tegenexpertise krijgt de verzekerde -altijd- een accurate schadebegroting. U heeft hier immers recht op.

Tip van onze experten: Teken nooit een document waar u niet mee akkoord gaat, zelfs als u het gevoel heeft onder druk gezet te worden door uw verzekering, expert van de verzekering of zelfs uw eigen verzekeringsmakelaar.

U bent het niet eens met uw verzekeringsmaatschappij? U heeft recht op een tegensprekelijke expertise.

Bij elke schadegeval heeft u het recht om gebruik te maken van een tegensprekelijke expertise of tegenexpertise. Deze privé expert maakt in uw opdracht een onafhankelijke schadebegroting. De tegenexpert zal hierna zijn voorstel overmaken aan uw verzekeringsmaatschappij. Tegenexpertise tracht zoveel mogelijk schade minnelijk te regelen zodat de verzekerde snel en correct geholpen kan worden.

Vertrouw nooit blind op de verzekeringsmakelaar en kies voor een onafhankelijke begroting van je schade bij Tegenexpertise. Uw schade wordt correct begroot en hersteld door vakmensen. De privé expert is er om u  bij te staan in de afhandeling van uw schadegeval.

Wie betaalt de privé expert?

Bij brandschade gedekt via uw brandpolis, betaalt de verzekeringsmaatschappij een deel van de kosten van Tegenexpertise. Het plafond van deze kosten is bij elke maatschappij anders. Raadpleeg je brandpolis en neem contact met ons op voor informatie op maat.

Indien u beschikt over een aparte rechtsbijstand neemt uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van Tegenexpertise op zich.

Indien u een rechtsbijstand heeft via uw verzekeringsmaatschappij komt deze soms maar gedeeltelijk tussen bij een tegenexpertise, informeer vrijblijvend bij ons.
Ook uw familiale polis kan mogelijk rechtsbijstand bevatten. Deze rechtsbijstandsverzekering betaalt steeds uw privé expert indien de schade werd aangericht door een andere partij (op voorwaarde dat je géén contract hebt met deze partij).

 Neem vrijblijvend contact met ons op om uw schadegeval te bespreken

YOUR COMMENT